Với mục tiêu thay đổi và mở rộng phạm vi hoạt động của Quỹ từ thiện MNT. Quỹ từ thiện MNT mở đơn tuyển dụng nhân sự cho Quỹ, cụ thể:

Yêu cầu chung:

1. Có sự yêu thích đối với các hoạt động xã hội.

2. Ham học hỏi, chịu khó.

3. Làm việc đúng giờ.

PHÒNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1. Ban Truyền thông:

a) Số lượng: 02

b) Yêu cầu:

- Có kỹ năng truyền thông tốt (ví dụ: lên nội dung các bài đăng trên trang mạng xã hội, kỹ năng marketing, vân vân).

- Có kỹ năng lập kế hoạch tốt.

- Có kỹ năng sáng tạo nội dung tốt và thu hút.

- Đã từng làm việc trong vị trí liên quan là một lợi thế.

 

2. Ban Sáng tạo:

a) Số lượng: 01

b) Yêu cầu:

- Có kỹ năng và am hiểu về việc sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp.

- Có kỹ năng chỉnh sửa video là một lợi thế.

 

PHÒNG HOẠT ĐỘNG

1. Ban Xã hội

a) Số lượng: 03

b) Yêu cầu:
- Có niềm đam mê và hiểu biết đối với các vấn đề xã hội như từ thiện, tệ nạn, LGBT, và các vấn đề khác.
- Có kinh nghiệm tham gia các hoạt động xã hội là một lợi thế.

2. Ban Văn hóa

a) Số lượng: 03

b) Yêu cầu:
- Có niềm đam mê và hiểu biết đối với văn hóa Việt Nam.
- Mong muốn làm việc tìm hiểu, bảo tồn, tuyên truyền văn hóa Việt Nam.
- Có kinh nghiệm làm việc trong vấn đề này là một lợi thế.

3. Ban Môi trường

a) Số lượng: 03

b) Yêu cầu:
- Có hiểu biết về môi trường, các hoạt động bảo vệ môi trường.
- Đã từng tham gia vào các hoạt động về môi trường là một lợi thế.

Quỹ Xã hội MNT, thuộc Công ty Cổ phần Saint Lhom.

Quốc lộ 1A, thị trấn Bến Lức,
huyện Bến Lức, tỉnh Long An.​

chao@quymnt.org


Trang web được vận hành bởi
SAINT LHOM.