top of page

TUYỂN DỤNG

Come and join us.

Full Moon

"Saint Lhom tạo thời gian làm việc rất linh động và thoải mái. Mọi người trong Công ty thân thiết với nhau và được Công ty tạo điều kiện học hỏi cao giúp nhân viên không bị thụ động trong công việc."

Nguyễn Trúc Phương

Giám đốc Nội chính

Vị trí tuyển dụng

Toàn thời gian
 

Hình thức

Mức lương

Vị trí

Giám đốc Thương hiệu (Marketing)
 

35-40.000/giờ
 

Sản phẩm
bottom of page