​CHÍNH SÁCH
​BẢO MẬT

CẬP NHẬT
22 tháng 02 năm 2022

Trang web www.saintlhom.com và các tên miền phụ được vận hành bởi Công ty Cổ phần Saint Lhom.

 

1. Thông tin Công ty

 

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Saint Lhom;

Mã số doanh nghiệp: 1102 003 322;

Địa chỉ: Đường tỉnh 816, ấp 1, xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

 

2. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

 

Chúng tôi cam kết sẽ không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba nào khác, ngoại trừ trường hợp nêu tại Điều 5.

 

Thông tin cá nhân sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ Công ty.

 

Khi khách hàng đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập gồm:

 

 • Họ và tên;

 • Địa chỉ;

 • Điện thoại;

 • Email.

 

Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin được thu thập gồm:

 

 • Tên sản phẩm;

 • Số lượng;

 • Thời gian giao nhận sản phẩm.

 

3. Phạm vi sử dụng thông tin

 

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Saint Lhom sử dụng trong nội bộ Công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

 

 • Hỗ trợ khách hàng;

 • Cung cấp thông tin liên quan đến mua hàng;

 • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp các dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn;

 • Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.

 

Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan việc mua hàng của các bạn.

 

4. Thời gian lưu trữ thông tin

 

Đối với thông tin cá nhân, Công ty chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi về email: privacy@saintlhom.com.

 

5. Những cá nhân hoặc tổ chức được tiếp cận với thông tin cá nhân

 

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

​​

 • Các đối tác có ký hợp đồng thực hiện dịch vụ cho Công ty. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể một phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

 

6. Công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

 

Saint Lhom thu thập thông tin khách hàng qua trang web chỉ cho mục đích được nêu phía trên.

 

Bạn có thể tự thay đổi thông tin cá nhân của mình trong trang Account trên trang web www.saintlhom.com.

 

6. Sự thay đổi về Chính sách Bảo mật

 

Công ty sẽ liên tục cập nhật Chính sách Bảo mật này khi luật pháp thay đổi hoặc nếu có thay đổi trong nội bộ của Công ty. Chính sách bảo mật mới sẽ được cập nhật trên trang web của Công ty.

 

Nếu có sự thay đổi Chính sách một cách đáng kể, chúng tôi sẽ thông báo qua email các bạn đăng ký tại trang web này.

 

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

 

Việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Saint Lhom cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

 

 • Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng;

 • Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại;

 • Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

Chúng tôi  hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến Chính sách Bảo mật này, và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc vi phạm luật bảo mật thông tin khách hàng, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại email: privacy@saintlhom.com.