Công ty TNHH
Sản xuất Thương mại
​và Dịch vụ Minh Ngọc

Công ty chúng tôi chuyên khai thác và sản xuất các loại đá xây dựng tại mỏ đá Trà Đuốc Lớn, tỉnh Kiên Giang.

5c9f50e34667b139e876.jpg

Công ty TNHH SX TM & DV Minh Ngọc
Mã số doanh nghiệp: 1100 457 151


Minh Ngoc Produce Trade and Services Company Limited
Business registration number: 1100 457 151

​Trang web được vận hành bởi SAINT LHOM.
One page solution.

Liên hệ
 

Email: hello@minhngocmail.com
​Số điện thoại: 083 869 9999

 

Đặt hàng

Excavator Tractor