HON TRE CORPORATION

BUSINESS REGISTRATION NO. 1701 479 216

ADDRESS: GROUP 9, HAMLET 2, HON TRE COMMUNE

​KIEN HAI DISTRICT, KIEN GIANG PROVINCE, VIETNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN HÒN TRE

MÃ SỐ DOANH NGHIỆP 1701 479 216

ĐỊA CHỈ: TỔ 9, ẤP 2, XÃ HÒN TRE

​HUYỆN KIÊN HẢI, TỈNH KIÊN GIANG

​Trang web được vận hành bởi SAINT LHOM.

​SẢN PHẨM

Công ty Cổ phần Hòn Tre chuyên khai thác đá Granite. Chúng tôi có bán đá khối (đá hộc) và các loại đá đã qua chế biến (nghiền đá).