Land Mining

HON TRE CORPORATION

BUSINESS REGISTRATION NO. 1701 479 216

ADDRESS: GROUP 9, HAMLET 2, HON TRE COMMUNE

​KIEN HAI DISTRICT, KIEN GIANG PROVINCE, VIETNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN HÒN TRE

MÃ SỐ DOANH NGHIỆP 1701 479 216

ĐỊA CHỈ: TỔ 9, ẤP 2, XÃ HÒN TRE

​HUYỆN KIÊN HẢI, TỈNH KIÊN GIANG

​Trang web được vận hành bởi SAINT LHOM.

​ĐẶT HÀNG

​HƯỚNG DẪN

Đơn đặt hàng có thể mất 03 đến 05 phút để tải.

 

Vui lòng điền đơn đặt hàng dưới đây. Nếu có nhiều hơn hai loại đá, vui lòng để loại đá thứ ba trong phần ghi chú. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc.