CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

​Đá xây dựng

Stage

​Đá hoa cương

3D Geometric Shapes

​Xây dựng chất lượng vững chắc

​#WFH

​Với trạng thái bình thường mới, các doanh nghiệp đang dần chuyển mình sang sử dụng công nghệ để quản lý từ xa. Làm việc trực tuyến cũng giúp giảm nhiều chi phí văn phòng, mặt bằng. Nhưng để quản lý nhân viên hiệu quả, Công ty cần áp dụng các hệ thống nhằm mục đích nắm chặt được hoạt động của toàn bộ Công ty.

Tidy Desk