Cart

​CART

Hi darling,

 

Chúng mình có mục tiêu là xây dựng một thương hiệu lâu dài, vì vậy chúng mình đã cố gắng hết mức việc sử dụng vật liệu có thể tái chế từ quá trình làm việc, sản xuất, bán hàng.

 

Vì vậy, chúng mình có hai lựa chọn cho các bạn khi mua hàng. Các bạn có thể chọn loại đóng gói bằng hộp carton, hoặc là đóng gói bằng giấy tái chế.

 

Các bạn không chọn cũng không sao, bọn mình sẽ chọn ngẫu nhiên cho các bạn.